Библиотеката в град Костандово е създадена паралелно с основаването на читалището през 1919 г.Библиотечният й фонд е наброявал 54 броя книги, които са били дарение. Сега библиотеката се помещава в модерна сграда, която е построена през 1971 година. Библиотеката разполага с просторни помещения с обща площ 100 кв. м., а книжният фонд към момента наброява 12 568 броя книги. Населението на град Костандово е около 4 372 жители.Основното училище, което е основен потребител на нашата библиотека е с 460 ученика. Учениците от средните класове са около 240 и около 100 студенти.Потребителите на библиотеката наброяват 245 души.

Една многовековна нация като нашата, българската, е способна да оцелее през годините само ако съумее да съхрани духа, ценностите и идеалите си.Това именно е целта на библиотеката.

Библиотеката в нашето читалище е мястото, където децата не само вземат книги за прочит,а и се събират,за да обсъждат,разговарят и планират дейности,свързани с училищния живот.Тя дава възможност да се използва от децата по класове за запознаване с различни автори,за групова работа в часове по различни учебни дисциплини,за кратки драматизации на произведения,както и за провеждане на открити уроци,литературни срещи,клубове и други мероприятия.

Отделяме ежегодно средства за закупуване на книги,за да можем да заинтригуваме читателите си и да им бъдем максимално полезни като удовлетворяваме техните нужди.Можем да се похвалим и с даренията,които получаваме от наши читатели и съграждани.Имаме за цел да върнем интереса към книгата,за развитие на потребност от четене с цел да се подобрят комуникативните умения,да се обогатяват познанията на потребителите в зависимост от интересите им и да разширят мирогледа си и комуникативноста помежду си.

Желанието ни е да участваме в проекти за закупуване на нови книги,за да се попълни библиотечния фонд при допълващите субсидии от МК.Създадени са със собствени средства 3 бр.компютърни конфигурации за нуждите на децата и гражданите,за да могат да ги ползват,като съвременни форми на комуникации и информираност .Идея за интернет-информационен център да може да откликнем на съвременните изисквания ,децата и населението на Костандово да могат да влязат в интернет и да си принтират материалите ,да комуникират със свои близки. Дарено ни е едно мултифункционално устройство ( копирна машина,скенер и принтер) от бившия кмет на община Ракитово г-н Любомир Петков . От 2017 г. нашата библиотека е част от Глобални библиотеки-България.

Основните ни цели са да бъдем максимално полезни на жителите на града ,като им предоставяме нужната информация.Работим съвместно с учители,ученици и родители.През 2018 г. успяхме да направим някои обновления в нашата библиотека като я направихме по-уютно място за нашите потребители.Успяхме да създадем кът,предвиден за малките ни читатели.През тази година станахме Библиотека на иновациите,благодарение на годишния ни абонамент в сайта Уча.се,който предлага уроците на разбираем и лесен език.Така работим съвместно с учениците от ОУ „Неофит Рилски”,като им прожектираме учебния материал по желани предмети и им помагаме в ученето на уроците.

За в бъдеще ще продължа да работя за осъвременяване на библиотеката и за обогатяване на нейния фонд. Надявам,че с всяка година броят на читателите ще расте и библиотеката ще се наложи като един съвременен център за информираност,гарантиращ достъп до информационни и комуникационни услуги.

Савка Вулдева библиотекар

 

Текстът е предоставен от Пламен Киселов.