Проблемът със замърсяването за цял свят е огромен… Проблемът със замърсяването в България придобива катастрофални размери. Община Ракитово не прави изключение – навсякъде гъмжи от отпадъци – малки и големи незаконни сметища, замърсяване около пътищата, замърсяване в околните места. 

Проблемът е изключително видим и неприятен за туристите посещаващи обшината. Те казват: “Имате невероятни дадености, страхотно красиви места, но е изключително мръсно навсякаде…” 

Предвид тези коментари и благодарение на нетърпимостта към замърсяването на група млади хора от Дорково, общината започва да се променя към по-добро. Те създават проекта  www.izchisti.me – една инициатива целяща да информира, мотивира и амбицира повече хора да обърнат внимание на проблема. Проектът бързо се превърна от локален – за общината в национален – все повече хора от цяла България се включват и се организират по места – нещо, което проекта подкрепя. 

Включете се и вие – всяка една маркирана активност в уеб сайта на www.izchisti.me е огромна крачка в правилната посока. Покажете добър пример – помогнете да заживеем в една по-чиста и приветлива община Ракитово и България.